Rejestr wniosków o informację publiczną

 • Numer sprawy: -
 • Data złożenia wniosku: 2021/01/24
 • Przedmiot wniosku: Czy spółka prowadzi BIP? Czy spółka prowadzi rejestr umów? ...
 • Data odpowiedzi : 2021/02/22

Pełna treść zapytania

 1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
   
 2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
   
 3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie
   
 4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie
   
 5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
   
 6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
   
 7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
   
 8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
   
 9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
   
 10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
   
 11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?
  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
   
 12. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?
   
 13. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

Treść udzielonej odpowiedzi na Wniosek

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej (mail z dnia 24/01/2021) złożonego przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Szczeciński Fundusz Pożyczkowy spółka z o.o. przekazuje informacje –w kolejności odpowiedzi nawiązujących do pytań:

 1. Spółka prowadzi BIP.
  1.1. http://bip.sfp.szczecin.pl/.
  1.2. 04/01/2021.
  1.3. Spółka nie publikuje takich dokumentów.
  1.4. Spółka nie publikuje takich dokumentów.
  1.5. Spółka nie publikuje takich dokumentów.
   
 2. Spółka prowadzi rejestr umów.
  2.1. Rejestr umów jest udostępniony na stronie podmiotowej BIP.
 3. Spółka nie posiada procedury zamówień z wolnej ręki.
 4. Spółka nie posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu.
 5. Spółka nie publikuje informacji o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu.
 6. Sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami są przekazywane do Krajowego Rejestru Sądowego i możliwe do przeglądania korzystając przeglądarki dokumentów finansowych (RDF) na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/.
 7. Suma przychodów Spółki za 2019 rok wynosi kwotę 4.089.055,33 zł.
 8. Spółka nie odnotowała straty w 2019 roku, zaś zysk Spółki wyniósł za rok 2019 kwotę 581.673,54 zł.
 9. Wysokość części stałej wynagrodzenia, które zostało wypłacona jedynemu członkowi organu zarządzającego w 2019r. łącznie wyniosła kwotę 132.670,05zł netto.
 10. Zmienna część wynagrodzenia, które zostało wypłacone jedynemu członkowi organu zarządzającego w 2019r. łącznie wyniosła kwotę 20673,64 zł netto.
 11. Wyznaczone na rok 2019 cele zarządcze Spółka zrealizowała w 100%.
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwała ta jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, tj. na stronie BIP podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z udziałów w Spółce.
 13. W 2019 r. Spółka kupowała reklamy oraz ogłoszenia w mediach.
  13.1. Spółka zakupiła reklamy i ogłoszenia w mediach w 2019r. na łączną kwotę brutto 15.722,00zł.
   
 14. Radni Gminy Szczecin –w 2019 roku -nie realizowali uprawnień przewidzianych w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym–względem Spółki.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, wytworzono: 2021/02/24, odpowiedzialny/a: Krzysztof Nowak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/02/24 21:20:50
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski  2021/02/24 21:20:50  nowa pozycja