przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.750.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 85.224 (osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

Udziały w kapitale zakładowym są objęte w następujący sposób:

  • Gmina Miasto Szczecin objęło 81.300 (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 40.650.000,00 zł (czterdzieści milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)i pokryło je gotówką,
  • Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie objęło 3.924 (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 1.962.000,00 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i pokryło je gotówką.
udostępnił:
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy
wytworzono:
2012/10/10
odpowiedzialny/a:
Krzysztof Nowak
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2024/06/27 09:07:03
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2024/06/27 09:07:03 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2020/11/04 15:09:55 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2020/02/27 11:05:28 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2019/12/04 12:30:54 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2019/10/22 20:30:01 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2019/01/22 09:08:52 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2018/02/19 21:52:24 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2017/10/24 13:26:02 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2017/04/27 14:34:35 akualizacja informacji.
BipSFPAdmin 2016/05/16 12:16:22 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2016/04/07 08:45:47 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2016/04/07 08:40:23 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2016/04/07 08:38:46 akualizacja informacji.
Tomasz Czerniawski 2015/02/13 08:22:51 akualizacja informacji.
BipSFPAdmin 2012/10/10 09:10:49 nowa pozycja