Struktura własnościowa


Kapitał zakładowySpółki wynosi 45.750.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 91.500 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

Udziały w kapitalezakładowym są objęte w następujący sposób:

  • Gmina Miasto Szczecin objęło 81.300 (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 40.650.000,00 zł (czterdzieści milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)i pokryło je gotówką,
  • Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie objęło 10.200 (dziesięć tysięcy dwieście) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 5.100.000,00zł (pięć milionów sto tysięcy złotych) i pokryło je gotówką.
     

udostępnił: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, wytworzono: 2012/10/10, odpowiedzialny/a: prezes , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/11/04 15:09:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/11/04 15:09:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/27 11:05:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/04 12:30:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/10/22 20:30:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/22 09:08:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/19 21:52:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/10/24 13:26:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/04/27 14:34:35 modyfikacja wartości
BipSFPAdmin 2016/05/16 12:16:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/07 08:45:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/07 08:40:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/07 08:38:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/02/13 08:22:51 modyfikacja wartości
BipSFPAdmin 2012/10/10 09:10:49 nowa pozycja