Rejestr wniosków o informację publiczną

  • Numer sprawy: -
  • Data złożenia wniosku: 2019/03/12
  • Przedmiot wniosku: • Proszę o wykaz wszystkich umów zawartych z kancelariami prawniczymi w roku 2018. Proszę o wskazanie w jakim trybie były te umowy zawierane. Proszę o wskazanie łącznych kosztów poniesionych na zewnętrzną obsługę prawną w 2018 roku.• Proszę o informację czy korzystają Państwo ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez zewnętrzne kancelarie prawne? Jeśli tak, proszę wskazać takie kancelarie, umowy, łączny koszt za rok 2018.
  • Data odpowiedzi : 2019/03/26

- wszelkie wnioskowane przez Pana umowy w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z o.o. - http://bip.sfp.szczecin.pl/chapter_119018.asp. Łączny koszt poniesiony przez Spółkę na zewnętrzną obsługę prawną wyniósł w 2018 roku kwotę 125.516,81 zł brutto;
- Spółka korzysta ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię Radcy Prawnego Michał Horoszko. Umowa o świadczenie stałej obsługi prawnej została zawarta w 2010 r. (ponadto Kancelaria świadczy obsługę prawną realizowanych przez Spółkę projektów świadczonych w ramach Inicjatywy JEREMIE dla MŚP). Łączny koszt poniesiony przez Spółkę na zewnętrzną obsługę prawną wyniósł w 2018 roku kwotę 125.516,81 zł brutto.I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, wytworzono: 2019/03/28, odpowiedzialny/a: Agnieszka Weychan-Rączka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/03/28 14:36:49
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski  2019/03/28 14:36:49  nowa pozycja