Rejestr wniosków o informację publiczną

  • Numer sprawy: -
  • Data złożenia wniosku: 2019/03/12
  • Przedmiot wniosku: Proszę o wykaz umów zawartych z mediami (radio, Internet, telewizja) w latach 2014 – 2018. Proszę również o zbiorcze dane ile pieniędzy w poszczególnych latach trafiło do mediów: „Gazeta Wyborcza”, „Kurier Szczeciński”, „Głos Szczeciński”. • Proszę o wykaz umów zawartych z wszystkimi podmiotami należącymi do AGORA SA w latach 2014 – 2018. • Proszę o informacje za rok 2018, czy w Państwa instytucji zatrudniano (w różnych formach zatrudnienia, w tym umowy o dzieło, umowy zlecenie) dziennikarzy zatrudnionych w lokalnych mediach? Proszę o wykaz takich umów.
  • Data odpowiedzi : 2019/03/26

- wszelkie wnioskowane przez Pana umowy w tym zakresie (i dane) znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego spółka z o.o. - http://bip.sfp.szczecin.pl/chapter_119018.asp
- spółka nie zawierała umów z podmiotami należącymi do AGORA S.A.,
- spółka - wg posiadanej wiedzy - nie zatrudniała dziennikarzy zatrudnionych w lokalnych mediach.I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, wytworzono: 2019/03/28, odpowiedzialny/a: Agnieszka Weychan-Rączka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/03/28 14:40:44
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski  2019/03/28 14:40:44  nowa pozycja