Rejestr wniosków o informację publiczną

  • Numer sprawy: -
  • Data złożenia wniosku: 2022/08/02
  • Przedmiot wniosku: Czy w spółce obowiązują wewnętrzne uregulowania w sprawach dotyczących darowizn i sponsoringu? Wskazanie w okresie ostatnich 5 lat wszystkich darowizn i umów sponsoringowych zawartych przez spółkę. Czy spółka wykonywała analizy potencjalnych korzyści, wpływu sponsoringu na wyniki ekonomiczne, czy analiz potencjalnych klientów sponsorowanych podmiotów, czyli docelowych odbiorców, do których zamierzano dotrzeć?
  • Data odpowiedzi : 2022/08/16

Pełna treść zapytania

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

  1. Czy w spółce obowiązują wewnętrzne uregulowania w sprawach dotyczących darowizn i sponsoringu?
  2. Proszę o wskazanie w okresie ostatnich 5 lat wszystkich darowizn i umów sponsoringowych zawartych przez spółkę.
  3. Czy spółka wykonywała analizy potencjalnych korzyści, wpływu sponsoringu na wyniki ekonomiczne, czy analiz potencjalnych klientów sponsorowanych podmiotów, czyli docelowych odbiorców, do których zamierzano dotrzeć?

Treść udzielonej odpowiedzi na Wniosek

w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2/08/2022, przesyłam poniżej odpowiedź na wniosek:

1. w Spółce nie obowiązują wewnętrzne uregulowania w sprawach dotyczących darowizn i umów sponsoringowych;
2. w kwestii zawartych umów sponsoringowych (we wnioskowanym okresie) podaję link do strony na BIP-ie Spółki z rejestrem umów:
https://bip.sfp.szczecin.pl/chapter_119018.asp
W kwestii zawartych umów darowizn (we wnioskowanym okresie), w załączeniu do niniejszej odpowiedzi na wniosek przesyłam ich zestawienie zawierające: datę udzielenia, obdarowanego oraz przeznaczenie darowizny;

3. Spółka nie wykonywała tego rodzaju analiz ani opracowań (a zatem nie dysponuje takim dokumentem) - z uwagi na to, że nie jest to wymogiem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, wytworzono: 2022/09/05, odpowiedzialny/a: Krzysztof Nowak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2022/09/05 20:49:09
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski  2022/09/05 20:49:09  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2022/09/05 20:47:22  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2022/09/05 20:45:35  nowa pozycja