Rejestr wniosków o informację publiczną

  • Numer sprawy: -
  • Data złożenia wniosku: 2016/09/12
  • Przedmiot wniosku: Czy są Państwo odbiorcą gazu ziemnego?
  • Data odpowiedzi : 2016/09/26

Treść zapytania:

1) Czy są Państwo odbiorcą gazu ziemnego?
Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 brzmi twierdząco:
2) Proszę o informację kto jest Państwa sprzedawcą gazu ziemnego;
3) Proszę o informację czy Państwa umowa ze sprzedawcą gazu ziemnego dla zawarta jest przez gminę czy indywidualnie?
4) W jaki sposób został wybrany sprzedawca gazu ziemnego (czy nastąpiło to w drodze przetargu - zamówienia publicznego czy z wolnej ręki)?
5) Czy w ostatnich 5 latach nastąpiła w państwa jednostce zmiana sprzedawcy gazu?
6) Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 5 brzmi tak proszę o informację w jakim trybie nastąpiła zmiana sprzedawcy (z wolnej ręki, przetarg)?
7) Czy planują Państwo zmianę sprzedawcy gazu?
Jeżeli odpowiedź na pytanie 7) brzmi twierdząco:
8) w jakim trybie (z wolnej ręki, przetarg) planują Państwo dokonanie zmiany sprzedawcy gazu?
9) kiedy (miesiąc) planują Państwo dokonanie zmiany sprzedawcy gazu dla podmiotów podległych gminie (w tym przedsiębiorstw komunalnych oraz jednostek pomocniczych gminy) będących odbiorcą gazu ziemnego?

Treść udzielonej odpowiedzi na Wniosek

1) Spółka jest odbiorcą gazu ziemnego,
2) sprzedawcą gazu jest PGNiG Obrót Detaliczny spółka z o.o. w Warszawie,
3) umowa jest zawarta przez Spółkę,
4) umowa została zawarta z podmiotem, który dostarczał gaz do lokalu
uprzednio na podstawie umowy podpisanej z innym podmiotem. Spółka nie jest obowiązana do stosowania PZP,
5) Spółka wcześniej nie zawierała umów w tym zakresie,
6) nie dotyczy,
7) obecnie Spółka nie rozważa zmiany w tym zakresie,
8) i 9) nie dotyczyI Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, wytworzono: 2016/10/03, odpowiedzialny/a: Agnieszka Weychan-Rączka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/10/03 13:37:42
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski  2016/10/03 13:37:42  nowa pozycja