Rejestr wniosków o informację publiczną

  • Numer sprawy: -
  • Data złożenia wniosku: 2018/11/29
  • Przedmiot wniosku: 1. Jaka jest wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z podziałem na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz członków (wysokość aktualnego wynagrodzenia); 2. Proszę o przedstawienie wszystkich aktualnie obowiązujących umów o świadczenie pomocy prawnej, ze wskazaniem sposobu i wysokości wynagrodzenia.
  • Data odpowiedzi : 2018/12/13

Treść zapytania

1. Jaka jest wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z podziałem na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz członków (wysokość aktualnego wynagrodzenia);

2. Proszę o przedstawienie wszystkich aktualnie obowiązujących umów o świadczenie pomocy prawnej, ze wskazaniem sposobu i wysokości wynagrodzenia.

Treść udzielonej odpowiedzi na Wniosek

1. Członkom Rady Nadzorczej Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. przysługuje aktualnie poniższe wynagrodzenie za pełnienie funkcji:

1) Przewodniczący RN: 1.900,00 zł brutto,
2) Wiceprzewodniczący RN: 1.700,00 zł brutto,
3) Członek RN: 1.600,00 zł brutto.

2. Przedstawiam aktualnie obowiązujące umowy o świadczenie pomocy prawnej, ze sposobem i wysokością wynagrodzenia:

1) Umowa o stałą obsługę prawną zawarta przez Strony w dniu 01.07.2010 roku w przedmiocie obsługi prawnej w zakresie bieżącego doradztwa prawnego związanego z podstawową działalnością "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - wynagrodzenie płatne przelewem w kwocie 984,00 zł brutto,

2) Umowa o obsługę prawną zawarta przez Strony w dniu 03.06.2013 roku w zakresie doradztwa prawnego związanego z Inicjatywą JEREMIE -Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i w związku z zawartą Umową Operacyjną - Pożyczka Globalna Nr 2.3/2012/ZFPJ/2/106 - wynagrodzenie płatne przelewem w kwocie 3.999,97 zł brutto,

3) Umowa o obsługę prawną zawarta przez Strony w dniu 01.09.2015 roku w zakresie doradztwa prawnego związanego z Inicjatywą JEREMIE - Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i w związku z zawartą Umową Operacyjną - Pożyczka Globalna Nr 2.4/2014/ZFPJ/1/205 - wynagrodzenie płatne przelewem w kwocie 1.877,03 zł brutto,

4) Umowa o obsługę prawną zawarta przez Strony w dniu 01.10.2016 roku w zakresie doradztwa prawnego związanego z Inicjatywą JEREMIE -Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i w związku z zawartą Umową Operacyjną - Pożyczka Globalna Nr 2.5/2016/ZFPJ/9/320 - wynagrodzenie płatne przelewem w kwocie 615,00 zł brutto.I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, wytworzono: 2018/12/17, odpowiedzialny/a: Agnieszka Weychan-Rączka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/12/17 12:15:06
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski  2018/12/17 12:15:06  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2018/12/17 12:13:18  nowa pozycja