przejdź do treści

Struktura własnościowa


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.750.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 63.500 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

Udziały w kapitale zakładowym są objęte w następujący sposób:

  • Miasto Szczecin objęło 53.300 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 26.650.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokryło je gotówką,
  • „Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie objęło 10.200 (dziesięć tysięcy dwieście) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 5.100.000,00 zł (pięć milionów sto tysięcy złotych) i pokryło je gotówką.

udostępnił: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, wytworzono: 2012/10/10, odpowiedzialny/a: prezes , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/12/04 12:30:54
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski  2019/12/04 12:30:54  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2019/10/22 20:30:01  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2019/01/22 09:08:52  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2018/02/19 21:52:24  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2017/10/24 13:26:02  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2017/04/27 14:34:35  modyfikacja wartości 
BipSFPAdmin  2016/05/16 12:16:22  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2016/04/07 08:45:47  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2016/04/07 08:40:23  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2016/04/07 08:38:46  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2015/02/13 08:22:51  modyfikacja wartości 
BipSFPAdmin  2012/10/10 09:10:49  nowa pozycja