przejdź do treści

Struktura własnościowa


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.750.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 43.500 (czterdzieści trzy tysiące pięćset) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

Udziały w kapitale zakładowym są objęte w następujący sposób:
Miasto Szczecin objęło 33.300 (trzydzieści trzy tysiące trzysta) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 16.650.000,00 zł (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokryło je gotówką,
„Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie objęło 10.200 (dziesięć tysięcy dwieście) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 5.100.000,00 zł (pięć milionów sto tysięcy złotych) i pokryło je gotówką.
 


udostępnił: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, wytworzono: 2012/10/10, odpowiedzialny/a: prezes , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2018/02/19 21:52:24
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski  2018/02/19 21:52:24  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2017/10/24 13:26:02  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2017/04/27 14:34:35  modyfikacja wartości 
BipSFPAdmin  2016/05/16 12:16:22  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2016/04/07 08:45:47  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2016/04/07 08:40:23  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2016/04/07 08:38:46  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2015/02/13 08:22:51  modyfikacja wartości 
BipSFPAdmin  2012/10/10 09:10:49  nowa pozycja